Soulfull Nectar Program Interviews

ראיונות עם תוכנית צוף Soulfull

צפו כיצד חלק מהעובדים שלנו דנים כיצד מתנהלות העצמת העובדים החדשים וההסברה הקהילתית שלנו.

בכל שבוע אנחנו נפגשים כצוות מלא כדי לשתף את מה שאנחנו אסירי תודה עליו, לדון בנושאי פיתוח אישי ולארגן את תוכניות ההסברה שלנו כדי לעזור לאחרים בקהילה שלנו.

זה התחיל מצוין ואנחנו שמחים לראות כמה אנחנו יכולים להחזיר וכמה חיים אנחנו יכולים לגעת בקהילה שלנו בשנים הקרובות.