אזהרהמוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל בנזן ותחמוצת פרופילן, הידועים במדינת קליפורניה כגורם לסרטן, ולטולואן, הידוע במדינת קליפורניה כגורם למומים מולדים או לנזקים אחרים למערכת הרבייה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.