สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนโปรดติดต่อ Tom Taicher:
อีเมล: tom@nectarusa.com
หมายเหตุ: ขณะนี้เรายังไม่เสนอโอกาสแฟรนไชส์