Aktiv beståndsdel

Etylalkohol 70% volym / volym ........ Antimikrobiell

Använda sig av

Handdesinfektionsmedel för att minska bakterier i huden

 

Varningar

  • Brandfarlig. Förvaras åtskilt från eld eller eld.
  • Använd inte denna produkt i eller nära ögonen. Vid kontakt, skölj ögonen noggrant med vatten.
  • Sluta använda och fråga läkare om irritation eller utslag uppstår och varar.
  • Förvara utom räckhåll för barn. Om du sväljer, kontakta läkare eller kontakta ett giftkontrollcenter omedelbart.

Vägbeskrivning

  • Tillför tillräckligt med produkt i handflatan för att täcka händerna på tillräckligt sätt och gnugga kraftigt i 20 sekunder tills produkten avdunstar
  • Barn under 6 år. bör övervakas när du använder produkten

Annan information

  • Förvara vid 41 ° C (106 ° F)
  • Kan missfärga vissa tyger eller ytor

Inaktiva Ingredienser

Demineraliserat vatten, glycerin, karbomer, trietanolamin, DMDM-hydantoin, Aloe Barbadensis-extrakt, jodopropynylbutylkarbamat, butylenglykol