Sektor Treats Sekretesspolicy för nektar

 

1. Vilken information ska vi samla in?

 
a) Informations-och informationsinformationen
 
Personlig information och Demografisk information. Vi kan be er att tillhandahålla vissa kategorier av information som t.ex.: (1) personlig identifierbar information, som är information som identifierar dig personligen, t.ex. ditt första och efternamn, kreditkortsnummer, e-postadress, hemadress och telefonnummer ("Personlig information"), och (2) demografisk information, t.ex. information om ditt kön ("Demografisk information"). Vi kan samla in denna information genom olika former och på olika platser på platsen, även om du registrerar dig för ett konto, genom "kontakta oss" eller när du i annat fall interagerar med platsen. Om vi kombinerar Demografisk information med den personliga information som vi samlar in direkt från dig, kommer vi att behandla de kombinerade uppgifterna som personlig information under denna sekretesspolicy.
 
b) Information som vi samlar in och lagras som du har åtkomst till och Använd platsen
 
Förutom all personlig information eller annan information som du väljer att skicka till oss via vår anläggning, kan vi och våra tredjepartsleverantörer använda en rad olika tekniker som automatiskt (eller passivt) samlar in och förvarar viss information när du besöker eller interagerar med platsen ("Användningsinformation"). Användningsinformationen kan lagras eller accessas med hjälp av en rad olika tekniker som kan laddas ner till din personliga dator, webbläsare, laptop, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet (en "enhet") när du besöker eller interagerar med vår anläggning. Användningsinformation kan vara icke-identifierande eller kan vara associerad med dig. När vi associerar användning av information till din personliga information, kommer vi att behandla den som personlig information. Den här användningsinformationen kan inkludera:
 
din IP-adress, UDID eller annan unik identifierare ("Enhetsidentifierare"). En enhetsidentifierare är ett nummer som automatiskt tilldelas till din enhet som används för att komma åt platsen, och våra datorer identifierar enheten med dess enhetsidentifierare.
Din funktionalitet (inklusive webbläsare, operativsystem, maskinvara, mobilnätsinformation).
URL-adressen som hänvisade dig till vår anläggning.
de områden inom vår anläggning som du besöker och dina aktiviteter där, inklusive att komma ihåg dig och dina inställningar,
din enhetsplats,
egenskaper hos din enhet, och
Vissa andra enhetsdata, inklusive tiden på dagen, bland andra uppgifter.
Vi kan använda olika metoder och tekniker för att samla in och lagra användningsinformation ("Tracking Technologies"). Spårningsteknik kan ställa in, ändra, ändra eller ändra inställningar eller konfigurationer på din enhet. Några av teknikerna för spårningen omfattar, utan begränsning, följande (och efterföljande teknik och metoder som senare utvecklades):
 
Kakor. En cookie är en datafil som placeras på en enhet när den används för att besöka platsen. En Flash-cookie (eller lokalt delat objekt) är en datafil som placerats på en enhet via Adobe Flash-insticksprogrammet som kan vara inbyggda till eller nedladdas av dig till din enhet. HTML5-cookies kan programmeras via HTML5-lokal lagring. Till skillnad från Flash-cookies kräver HTML5-cookies inte ett insticksprogram. Regelbundna cookies kan i allmänhet avaktiveras eller tas bort av verktyg som är tillgängliga som en del av de flesta kommersiella webbläsare, och i vissa men inte alla förekomster kan blockeras i framtiden genom att välja vissa inställningar. Varje webbläsare du använder måste ställas in separat och olika webbläsare erbjuder olika funktioner och alternativ i det här sammanhanget. Dessa verktyg kanske inte heller är effektiva när det gäller Flash-cookies eller HTML5-cookies. Information om hur du avaktiverar Flash-cookies går till Adobe s webbplats: www.adobe.com. Var medveten om att om du avaktiverar eller tar bort cookies, Flash-cookies eller HTML5-kakor på enheten, kanske vissa delar av vår anläggning inte fungerar som de ska, och att när du återgår till vår webbplats kan du begränsa antalet cookies till att begränsa cookies till webbläsarinställningar och -begränsningar.
 
Web Beacons. Små grafiska bilder eller annan webbprogrammeringskod som kallas för webbfyrar (även kallad "1x1 GIFs" eller "clear GIFs") kan ingå i platens sidor och meddelanden. Webbbeakoner kan vara osynliga för dig, men varje elektronisk bild eller annan webbprogramkod som infogas i en sida eller ett e-postmeddelande kan fungera som en webbfyr. Webbbeakon eller liknande teknik kan användas för ett antal ändamål, inklusive, utan begränsning, för att räkna besökare till platsen, för att övervaka hur användare navigerar i platsen, för att räkna hur många e-postmeddelanden som skickats faktiskt har öppnats eller för att räkna hur många olika artiklar eller länkar som faktiskt visades.
 
Inbäddade skript. Ett inbäddat skript är programmeringskod som är utformad för att samla in information om dina interaktioner med platsen, t.ex. länkar som du klickar på. Koden laddas tillfälligt ned till din enhet från vår webbserver eller en tredjepartsleverantör, är aktiv endast när du är ansluten till platsen, och är avaktiverad eller borttagen därefter. Webbläsare Fingerprinting. Insamling och analys av information från din enhet, t.ex. utan begränsning, ditt operativsystem, insticksprogram, systemteckensnitt och andra data, för identifiering.
 
ETag-eller entitetsmärkord. En funktion av cachen i webbläsare. Det är en ogenomskinlig identifierare som tilldelats av en webbserver till en viss version av en resurs som hittas på en URL-adress. Om resursinnehållet i den URL-adressen ändras, tilldelas en ny och annan ETag. Används på det här sättet att taggar är en form av enhetsidentifierare. ETag-spårning kan generera unika spårningsvärden även om konsumentblocken HTTP, Flash och / eller HTML5-cookies. Redovisning Technologies. Teknik, inklusive tillämpning av statistisk sannolikhet för datauppsättningar, som försöker att känna igen eller göra antaganden om användare och enheter (t.ex. att en användare av flera enheter är samma användare).
 
Vi kan använda "Tracking Technologies" för en rad olika ändamål, bland annat följande:
 
-Det är inte så viktigt. Vi kan använda cookies eller andra spårningstekniker som vi anser är absolut nödvändiga för att låta dig använda och komma åt vår anläggning, inklusive cookies som krävs för att förhindra bedräglig verksamhet, förbättra säkerheten eller tillåta användning av kundkorgsfunktion. Prestanda Relaterade. Vi kan använda cookies eller andra spårningstekniker som är användbara för att bedöma anläggningens prestanda, inklusive som en del av vår analytiska praxis eller på annat sätt för att förbättra innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds genom anläggningen.
 
Funktion Relaterad. Vi kan använda cookies eller andra spårningstekniker som krävs för att erbjuda dig förbättrad funktionalitet vid åtkomst till webbplatsen, inklusive att identifiera dig när du besöker vår anläggning eller håller reda på dina angivna inställningar, inklusive när det gäller presentationen av innehåll på vår anläggning.
 
Målinriktad. Vi kan använda Tracking Technologies för att leverera innehåll, inklusive annonser, relevanta för dina intressen på vår anläggning och tredjepartsajter baserat på hur du interagerar med vårt innehåll och annonser. Detta inbegriper att använda Tracking Technologies för att förstå användbarheten för dig av innehållet och annonserna som har levererats till dig. Ytterligare information om detta och dina alternativ för undantag finns i avsnitt 5 nedan.
 
Det kan finnas andra spårningstekniker nu och senare på plats och används av oss i samband med platsen. Vidare kan tredje part använda Tracking Technologies i samband med vår anläggning, som kan inkludera insamling av information om din online-verksamhet över tid och över tredjepartswebbplatser eller nättjänster. Vi kan inte kontrollera spårningstekniken och vi är inte ansvariga för dem. Du samtycker dock till att eventuellt registrera tredjepartsspårningstekniker i samband med användningen av vår anläggning och godta att våra uttalanden inom ramen för denna sekretesspolitik inte gäller för den spårande tekniken eller den praxis som gäller för sådana tredje parter.
 
c) Informations-och tredje parter
 
Vi kan få information om dig från dina vänner och andra som använder platsen, t.ex. när de lämnar in innehåll till oss eller efter platsen på platsen. Dessutom kan vi, då och då, komplettera den information som vi samlar in direkt från er på vår webbplats, med utomstående uppgifter från tredje part för olika ändamål, inklusive för att förbättra vår förmåga att tjäna er, att anpassa vårt innehåll till er och erbjuda er möjligheter som kan vara av intresse för er. I den utsträckning vi kombinerar information som vi får från dessa källor med din personliga information som vi samlar in på webbplatsen, kommer det att behandlas som personlig information och vi kommer att tillämpa denna sekretesspolicy på sådan sammanlagd information, såvida vi inte har avslöjat något annat. Under inga andra omständigheter är våra uttalanden inom ramen för denna sekretesspolitik tillämpliga på information som vi får om er från tredje part.
 
d) Interaktioner med tredjepartstjänster
 
Anläggningen kan inkludera funktioner som gör det möjligt för vissa typer av interaktioner mellan platsen och ditt konto på en webbplats för tredje part, tillämpning eller annan tjänst. Användningen av denna funktion kan omfatta den tredje part som tillhandahåller viss information, inklusive personlig information, till oss. Exempel: Vi kan tillhandahålla tredjepartsgränssnitt eller länkar på webbplatsen för att underlätta ditt meddelande från platsen. Vi kan till exempel använda tredje part för att underlätta e-brev, Tweets eller Facebook-affischer. Dessa tredje parter får behålla all information som används eller tillhandahålls i någon sådan kommunikation eller annan verksamhet, och dessa tredje parters bruk omfattas inte av vår sekretesspolicy. Nektar kanske inte kontrollerar eller har tillgång till din kommunikation via dessa tredje parter. När man använder sig av tredjepartsajter eller tjänster använder man sina tjänster och inte våra tjänster, och de, inte vi, är ansvariga för deras metoder. Du bör se över den tillämpliga sekretesspolicyn för tredje part innan du använder sådana tredjepartsverktyg på vår anläggning.
 
e) Information som du har om en tredje part
 
Du kan skicka någon annan ett meddelande från platsen, t.ex. att skicka en inbjudan till en vän. Om så är fallet används den information som du anger (namn, e-postadresser, mobilnummer osv.) för att underlätta kommunikationen och används inte av oss för något annat marknadsföringssyfte om vi inte får samtycke från den personen, eller så säger vi uttryckligen annat. Var medveten om att när du använder någon funktion för att skicka-till-en-vän på vår webbplats, kan din e-postadress, mobilnummer, namn eller användarnamn och meddelande tas med i det meddelande som skickas till adressaten.
 
(f) California Do Not Track Disstängning
 
Olika tredje parter utvecklar eller har utvecklat signaler eller andra mekanismer för att uttrycka konsumenternas valfrihet när det gäller insamling av information om en enskild konsumenters online-verksamhet över tid och över tredjepartswebbplatser eller nättjänster (t.ex. webbläsar inte spårar signaler). För närvarande övervakar vi inte eller vidtar inga åtgärder med avseende på dessa signaler eller andra mekanismer.
 
2. Hur använder vi informationssamarbetad?
 
a) Användning av information från oss. Vi kan använda din personliga information, Demografisk informations-och användningsinformation för olika ändamål, bland annat följande:
 
för att placera en order som gjorts genom anläggningen,
för att behandla transaktioner,
att förse dig med information som ger dig elektroniska nyhetsbrev eller att förse dig med särskilda erbjudanden eller marknadsföringsmaterial för våra eller för tredje mans räkning, inklusive för att informera dig om nya produkter, tjänster eller kommande evenemang,
för att göra det möjligt för dig att delta i en rad olika platsanordningar, t.ex. för att du ska kunna delta i online-post, tävlingar, tävlingar eller andra befordringar,
Att förbättra webbplatsen, marknadsföringssträvandena eller våra erbjudanden.
för att anpassa din erfarenhet på platsen eller för att ge dig specifikt innehåll eller annonser som är relevanta för dig,
att tillhandahålla kundsupport,
att kontakta dig när det gäller din användning av anläggningen och, i vårt utrymme för skönsmässig bedömning, ändringar av anläggnings-och/eller anläggningspolicyn,
för att informera dig om produkten, eller tillhandahålla annan information om de produkter som du har köpt,
identifiera produktions-och platsinställningarna så att du kan få information om nya eller ytterligare produkter, tjänster och kampanjer,
Förbättra merchandise-urvalet och den övergripande shoppingupplevelsen på platsen.
för interna affärsändamål, och
För de ändamål som anges vid den tidpunkt då du lämnar din information eller på annat sätt i denna sekretesspolicy.
b) Användning av information för rekrytering av reningen. Om du har gett oss information som en del av en onlineansökan om anställning eller praktik, får vi använda denna information för att göra det möjligt för oss att fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska fortsätta med din ansökan. Vi kan, som en del av denna rekryteringsprocess, samla in information om din utbildning, anställningshistorik och liknande frågor. Om denna information anses vara känslig skall du uttryckligen ge vårt samtycke till vår behandling av denna information för rekryteringsändamål genom att lämna in den till oss.
 
3. Hur och när ska vi stänga Information till de tredje parterna?
 
Vi kan dela icke-personlig information, t.ex. aggregerad användarstatistik, med tredje part. Dessutom kan vi dela med dig av dina enhetsidentifierare tillsammans med data som är relaterade till dig och dina aktiviteter. Vi delar inte er personliga information som vi har samlat in direkt från er på vår webbplats med tredje part för de tredje parternas direkta marknadsföringsändamål, såvida ni inte har gått med på (antingen genom en opt-out-möjlighet) vid den tidpunkt då ni tillhandahåller er personliga information. Dessutom kan vi dela med oss av den information som vi har samlat in om dig, inklusive Personlig information, som lämnas ut när du lämnar information och som beskrivs nedan eller på annat sätt i denna sekretesspolicy. Nektar kan lämna ut din information enligt följande:
 
a) När du begär information från eller tillhandahålla information till tredje part. Du kan uppvisas med ett alternativ på vår webbplats för att få viss information och / eller marknadsföring erbjudanden direkt från tredje part eller låta oss skicka viss information till tredje part eller ge dem tillgång till den. Om du väljer att göra det får din personliga information och annan information lämnas ut till sådana tredje parter, och all information som du lämnar ut kommer att omfattas av den tredje partens sekretesspolitik och praxis för sådana tredje parter. Dessutom kan tredje man lagra, samla in eller på annat sätt ha tillgång till din information när du interagerar med deras spårningsteknik, innehåll, verktygsappar eller annonser på vår anläggning eller länk till dem från vår anläggning. Detta kan omfatta användning av verktyg från tredje part, t.ex. Facebook, Twitter, Pinterest eller andra tredjepartsverktyg eller verktyg för att dela med sig av innehåll och genom att så interagerar du samtycker till sådan tredjepartspraxis. Den kan också omfatta beställning eller köp av produkter från tredje part genom oss, där vi anger att den tredje parten snarare än oss är säljaren. Vi är inte ansvariga för sådana tredje parters sekretessregler och praxis, och därför bör du se över sådan tredje parts sekretesspolitik och praxis hos sådana tredje parter innan de begär information från eller på annat sätt interagerar med dem.
 
b) Tredjepartsförmedlingstjänster på vår Behalva. Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att utföra vissa tjänster på uppdrag av oss eller på platsen, som t.ex. a) bistå oss vid platsverksamhet som e-handelstransaktioner, t.ex. leverans av produkter och tjänster samt fullgörande av order, b) att hantera en databas över kundinformation, c) vara värd för webbplatsen, d) utforma och / eller driva anläggningarnas funktioner, såsom vår produktrecensionalitet, e) att följa upp verksamheten och analytikerna, (f) som gör det möjligt för oss att skicka specialerbjudanden eller utföra andra administrativa tjänster, och (g) andra tjänster som är avsedda att hjälpa oss att maximera vår verksamhet. potential. Vi kan ge säljarna tillgång till din information för att utföra de tjänster de utför åt dig eller oss.  Tredjepartsanalytiker och andra tjänsteleverantörer kan ställa in och komma åt sin egen teknik på din enhet, och de kan på annat sätt samla in eller ha tillgång till information om dig. Vi är inte ansvariga för denna tredje parts teknik eller verksamhet som uppstår till följd av dem. Vissa tredje parter kan dock ge er vissa valmöjligheter när det gäller deras praxis, och information som vi har fått information om om sådana val finns här. Vi är inte ansvariga för effektiviteten i eller uppfyllandet av några andra alternativ för opt-out.
 
c) Administrativa och rättsliga avaskningar. Vi får tillgång till, använda, bevara, överföra och avslöja din information (inklusive enhets-och personinformation) till tredje part: i) för att uppfylla alla tillämpliga lagar, förordningar, stämningar, statliga framställningar eller rättsliga processer, om det i vår tilltro är nödvändigt eller tillåtet enligt lag, ii) för att skydda och / eller försvara anläggningens användningsvillkor eller annan politik som är tillämplig på platsen, inbegripet utredning av eventuella överträdelser av dessa, iii) för att skydda säkerheten, rättigheterna, egendomen eller säkerheten på platsen eller någon annan part, och/eller iv) för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med Bedrägerier, säkerhet och tekniska frågor. Vidare kan vi använda IP-adress eller andra enhetsidentifierare för att identifiera användare, och kan göra detta i samarbete med tredje man som upphovsrättsägare, Internetleverantörer, trådlösa tjänsteleverantörer och / eller brottsbekämpande organ, inbegripet att lämna sådan information till tredje part, enligt gällande lagstiftning. Sådana upplysningar får utföras utan förvarning till dig.
 
d) Affiliater och affärsöverföring. Vi kan dela din information, inklusive din enhetsidentifierare och personlig information, Demografisk information och användning av information med våra moderbolag, dotterbolag och dotterbolag. Vi förbehåller oss också rätten att lämna ut och överföra all sådan information: (i) till en senare ägare, delägare eller verksamhetsutövare av anläggningen, Stores eller tillämpad databas, eller ii) i samband med en fusion, konsolidering, omstrukturering, försäljning av väsentligen alla våra intressen och / eller tillgångar eller andra företagsförändringar, inklusive, under alla tillbörliga aktörs-förfaranden.
 
e) Sammärkesprofilerade områden. Vissa områden på platsen kan ges till dig i samband med tredje man ("Co-Branded Areas"), t.ex. våra detaljhandelspartner, och kan kräva att du lämnar personlig information till dem. Sådana Co-Branded Areas kommer att identifiera den tredje parten och ange om de har en sekretesspolicy som gäller för insamlingen och användningen av er information. Om du väljer att registrera dig för produkter och / eller tjänster, kommunicera med sådana tredje parter eller ladda ner deras innehåll eller program, på Co-Branded Areas, kan du ge din information till både oss och den tredje parten. Om du dessutom skriver under-in på ett gemensamt område med ett användarnamn och ett lösenord som erhållits på webbplatsen, får din personliga information lämnas ut till de identifierade tredje parterna för det Co-Branded-området. Vi är inte ansvariga för en sådan tredje parts datainsamling eller praxis, och ni bör se till en sådan tredje parts sekretesspolitik för mer information.
 
f) Sweepstakes, Contests and Promotioner. Vi kan erbjuda soptippar, tävlingar och andra befordringar (alla, en "främjande") genom anläggningen och i våra lager eller genom en av våra sociala mediasidor som kan kräva registrering. Genom att delta i ett förslag går du med på officiella regler som styr detta förslag, som kan innehålla särskilda krav på dig, inklusive, som gör det möjligt för sponsorn för Promotion att använda ditt namn, röst och / eller likhet i reklam eller marknadsföring i samband med provotionen. Om du väljer att gå in i en rörelse, får personlig information lämnas ut till tredje man eller allmänheten i samband med förvaltningen av sådan motion, inbegripet, i samband med vinnarval, prisuppfyllelse, och enligt lag eller tillåten i förslaget till officiella bestämmelser, t.ex. på en vinnarlista.
 
g) EEOC / Affirmative Action Reporting. I samarbete med lagar och andra författningar som tillämpas av Equal Employment Opportunity Commission (nedan kallad EEOC), Office of Federal Contract Compliance Programs ("OFCCP") och liknande statliga och lokala tillsynsmyndigheter kan vi be er att förse oss med självkartläggning av information (t.ex. veteranstatus, kön och etnisk tillhöricitet). Att tillhandahålla sådan självidentifieringsinformation är frivilligt, men om du ger oss sådan information, kan vi lämna denna information till EEOC, OFCCP och liknande statliga och lokala tillsynsmyndigheter eller på annat sätt använda eller avslöja den för affärsrelaterade ändamål, inklusive, utan begränsning, som svarar på förfrågningar om information, som uppfyller kraven på information och som uppfyller lagstadgade rapporteringskrav och som försvarar krav på rapportering av relaterade klagomål.
 
4. Vad är det om Information som jag har publicerat offentligt eller till andra?
 
(a) Användargenererat innehåll och allmän information. Anläggningen får tillåta dig att lämna in idéer, fotografier, användarprofiler, skrivningar, musik, video, ljudinspelningar, datorgrafik, bilder, data, frågor, kommentarer, förslag eller annat innehåll, inklusive personlig information (gemensamt, användarinnehåll), t.ex. på profiler, bloggar och meddelarbrädor. Vi eller andra kan lagra, visa, reproducera, distribuera, distribuera eller på annat sätt använda användarinnehåll online eller offline i alla medier eller format (som för närvarande är befintliga eller nedan kallade) och kan eller kanske inte tillskriva den till dig. Andra kan ha åtkomst till det här användarinnehållet och kan ha möjlighet att dela den med tredje part. Tänk noga innan du bestämmer vilken information du delar, inklusive personlig information, i samband med ditt användarinnehåll. Observera att Nectar inte kontrollerar vem som kommer att ha tillgång till den information som du väljer att offentliggöra, och kan inte se till att de parter som har tillgång till sådan allmänt tillgänglig information kommer att respektera ditt privatliv eller hålla det säkert. Våra löften inom ramen för denna sekretesspolitik är inte tillämpliga på all information som ni offentliggör, dela med andra eller på annat sätt överföra dem till de allmänt tillgängliga positionerna i vår anläggning. Vi ansvarar inte för riktigheten, användningen eller missbruket av något användarinnehåll som du lämnar eller tar emot från tredje part genom anläggningen.
 
b) Namn och Likhet. Vi kan också publicera ditt namn, din röst, likhet och annan personlig information som ingår i ditt användarinnehåll, och vi kan använda innehållet, eller någon del av innehållet, för reklam, marknadsföring, reklam och marknadsföring. För fullständiga villkor och villkor för användarinnehåll som du lämnar in till webbplatsen, se efter användningsvillkoren.
 
c) önskelista / Giftregister. En användares konto kan vara inställt på att visa information, t.ex. användarens önskelista eller presentregisterinformation. Önskelista och presentationsregistrerings-uppgifter används av oss primärt för att presenteras och redigeras av dig när du kommer till webbplatsen och som ska visas för andra som har behörighet att visa informationen på platsen. Vi kan erbjuda användare möjlighet att hantera sina allmänna önskelistor och registerinställningar och använda inställningar för profilinställningar, vilka funktioner och funktioner som ska ändras från tid till att bekräfta att inställningarna återspeglar dina aktuella inställningar, och vi rekommenderar att du inte lämnar in information eller innehåll som en del av din önskelista eller register som du inte är beredd att offentliggöra. Ändringar av inställningsalternativ kan inte resultera i omedelbara ändringar av inställningarna, som är underkastade våra åtgärder och underhållsscheman. Användarna bör noga överväga att använda sådana inställningar för att förbättra visningsalternativen för information och se till att inställningarna är korrekt inställbara och fungerar på det sätt som önskas. Oaktat tillgången till inställningar för profilinställningar bör du vara medveten om att dessa inställningar endast är bekväma, inte använder komplexa datasäkerhetsskydd och kanske inte är felfria. Dessutom kan andra användare som har åtkomst till en ny post eller på annat sätt offentliggöra information eller innehåll. Därför bör diskretion och god bedömning göras när information eller innehåll lämnas in som en del av din önskelista eller register.
 
5. Ads och information Om Du
 
Vi kan använda tredje man som nätannonser och annonser för att tjäna reklam på Internet och kan använda tredjepartsleverantörer för att utvärdera och förse oss och / eller tredje part med information om användningen av dessa annonser på tredjepartsajter och annonser av annonser och om vårt innehåll. Nätverksannonsörer är tredje man som visar annonser, som kan vara baserade på din verksamhet över Internet och mobila medier ("Beteorala Ads"). Behaviorala Ads gör det möjligt för oss att rikta annonser till dig för produkter och tjänster där vi tror att du är intresserad. Om du invänder mot att få Behavioral Ads från oss på tredjepartsajter kan du lära dig mer om din förmåga att begränsa Behavioral Ads nedan. Våra tredjepartsnätverk och utbytesleverantörer, annonsörerna och / eller trafikmätningstjänsterna kan själva ställa in och få tillgång till sin egen teknik på din enhet och spåra vissa beteendemässiga användningsinformation via en enhetsidentifierare. Dessa tredjepartstekniker kan bland annat vara följande: a) hjälpa till att leverera annonser till dig som du kanske är intresserad av, b) hindra dig från att se samma annonser, och c) förstå nyttan av de annonser som har levererats till dig. Du bekräftar och håller med om att associerad teknik kan komma åt och använda din enhet och kan ställa in eller ändra inställningar på enheten i samband med de associerade operationerna. Observera att eventuella bilder (eller andra delar av innehåll) som betjänas av tredje part i samband med tredjepartsreklam eller annat innehåll kan fungera som webbbeakoner, som gör det möjligt för tredje part att utföra de tidigare beskrivna verksamheterna.
 
Uttalanden om våra metoder är inte tillämpliga på de metoder för insamling av information som används av dessa tredje parter eller användningen av den information som sådana tredje parter samlar in. Vi arbetar emellertid tillsammans med tredje parter för att göra insatser för att få information om deras praxis och alla möjligheter att välja. Den berörda tredjepartens villkor för tjänste-, integritetsskydd, rättigheter, tillkännagivanden och val bör ses över när det gäller insamling, lagring och delning av dem. Vi gör inga påpekanden om den politik eller den praxis som gäller för tredje mans annonsörer eller reklamnätverk eller annonser eller liknande tredje parter.
 
Vissa tredje parter kan erbjuda dig vissa valmöjligheter när det gäller deras praxis, och information som vi har fått information om om sådana val finns här. Vidare, medan anläggningar använder en mängd olika företag för att tjäna reklam, kan du vilja besöka http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp, som ger information om detta i nätverket Advertising Initiative ("NAI"). medlemmar, och era val när det gäller att ha denna information som används av dessa företag, inklusive "opt-out"-förfaranden för NAI-medlemmar. Att välja ut en eller flera NAI-medlemmar innebär endast att dessa NAI-medlemmar inte längre kommer att tillåtas enligt sina egna regler för att leverera Behavioral Ads till dig, men innebär inte att du inte längre kommer att få något riktat innehåll och / eller annonser. Om webbläsarna är konfigurerade att avvisa cookies när du besöker den här opt-out-sidan, eller om du senare raderar dina kakor, använder du en annan enhet eller ändrar webbläsare, får ditt NAI-undantag inte, eller kanske inte längre, vara effektivt. Du kan också välja att inte ta emot Behaviorala Ads på deltagarplatser och -tjänster genom att besöka den digitala reklamalliansen (DAA). Webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/#completed. Liknande begränsningar kan gälla för undantaget från DAA. Vi är inte ansvariga för effektiviteten hos eller uppfyllandet av några tredje parts opt-out-alternativ eller program.
 
6. Innehåll tredjepartsinnehåll, Länkar till tredjepartswebbplatser och / eller Tredjepartsprogram Appar på platsen?
 
Anläggningen får innehålla innehåll som tillhandahålls av en tredje part, och dessa tredje parter får samla in användningsinformation och din enhetsidentifierare när sidor från anläggningen delges dig. När du är på platsen kan du dessutom vara riktad till andra anläggningar som drivs och kontrolleras av tredje part som vi inte kontrollerar. Vi är inte ansvariga för de datainsamlings-och integritetsmetoder som används av någon av dessa tredje parter eller deras tjänster, och de kan spåra er över flera anläggningar och kan dela resultaten av den spårningen med oss och / eller andra. Exempel: Om du klickar på en länk kan du ta bort klicket från platsen på en annan plats. Dessa andra anläggningar kan koppla sina spårningstekniker med dig, oberoende samla in uppgifter om dig, inklusive Personlig information, och kan eller kanske inte ha en egen policy för integritetspolicy.
 
Tredjepartsansökningar kan också vara tillgängliga via webbplatsen. Ägarna till dessa ansökningar ("Tredjepartsägare") får samla in personlig information och andra uppgifter från dig och kan ha sin egen policy och praxis. Vi är inte ansvariga för hur tredjepartsägare eller deras tillämpningar samlar in eller använder din information och de kan följa dig på flera ställen och kan dela resultaten av den spårningen med oss och / eller andra. Dessa tredjepartsägare kan ha egna villkor för service, integritetsskydd eller annan politik och be dig att gå med på samma sak. Vi är inte ansvariga för denna tredje parts sekretesspolitik eller praxis hos tredjepartsägare. Se till att se över all tillgänglig politik innan någon personlig identifierbar information lämnas in till en tredje part eller på annat sätt interagera med den och iaktta försiktighet i samband med dessa ansökningar. Vi uppmanar er också att notera när ni lämnar vår anläggning och att se över den tredje parts integritetspolitik för alla tredjeparts platser och iaktta försiktighet i samband med dem.
 
7. Hur ändrar jag Mina informations-och kommunikationsinställningar?
 
Du ansvarar för att du underhåller riktigheten i den information som du lämnar in till oss, t.ex. din kontaktinformation som tillhandahålls som en del av registreringen. Anläggningen kan ge dig möjlighet att granska, korrigera eller uppdatera personlig information som du har tillhandahållen via Anläggningsplatserna eller på annat sätt, och du kan tillhandahålla uppdateringar och ändringar genom att kontakta oss på contact@nectarusa.com. Om så är fallet, kommer vi att göra goda satsansträngningar för att göra de begärda ändringarna i våra aktiva databaser så snart som det är praktiskt möjligt (men vi kan behålla förhandsinformation som affärshandlingar). Observera att det inte alltid är möjligt att helt ta bort eller radera all din information från våra databaser och att överlevnadsdata kan finnas kvar på säkerhetskopieringsmedier eller av andra orsaker. Om du har gjort offentliga inlägg på webbplatsen, t.ex. i forum eller bloggar, kan dessa meddelanden i allmänhet inte tas bort. När du redigerar din personliga information eller ändrar dina inställningar på webbplatsen kan information som du tar bort kvarstå internt för våra administrativa ändamål. Du kan avbryta eller ändra våra e-postmeddelanden som du tar emot från oss genom att följa instruktionerna i våra kampanjmejl eller i vissa fall genom att logga in på ditt platskonto och ändra dina kommunikationsinställningar. Detta kommer inte att påverka efterföljande prenumerationer och om din opt-out är begränsad till vissa typer av e-postmeddelanden kommer undantaget att vara så begränsat. Påföljande eller olika prenumerationer kommer inte att påverkas. Observera att vi förbehåller oss rätten att skicka meddelanden om ditt konto eller att använda vår webbplats, till exempel administrativa och platsannonser och dessa transaktionella kontomeddelanden kan inte påverkas om du väljer att välja att inte ta emot vår marknadsföringskommunikation. Om du har några frågor om integritetspolicyn eller den praxis som beskrivs i den, bör du kontakta oss via e-post på contact@nectarusa.com.
 
8. Vad gäller överföring av information till Förenta staterna eller Kanada?
 
Vår anläggning är i drift både i Förenta staterna och Kanada och som är avsedd för användare i Förenta staterna. Var uppmärksamma på att information som vi samlar in, inklusive personlig information, kommer att överföras till, och bearbetas, lagras och användas i både Förenta staterna och Kanada. Dataskyddslagarna i Förenta staterna och Kanada kan skilja sig från dem i det land där du befinner dig, och din personliga information kan bli föremål för förfrågningar från regeringar, domstolar eller brottsbekämpande myndigheter i både Förenta staterna och Kanada i enlighet med lagstiftningen i varje land. Genom att använda webbplatsen eller förse oss med all information, samtycker du till överföring till och bearbetning, användning, delning och lagring av information, inklusive personlig information, i Förenta staterna och Kanada i enlighet med denna sekretesspolicy.
 
9. Vad ska föräldrar känna till om barn?
 
Anläggningen är en allmän publikationswebbplats, och vi får inte medvetet samla in personuppgifter från barn som är yngre än tretton år (13) enligt vad som krävs enligt amerikansk lagstiftning. Vi tar bort all personlig information som vi senare tar reda på från en användare som är yngre än 13 år (13). Om du är förälder eller förmyndare för ett barn under tretton år (13) och tror att han eller hon har lämnat ut personlig information till oss, kontakta oss på contact@nectarusa.com.
 
10, vad är det med säkerheten?
 
Vi strävar efter att införa affärsmässiga rimliga garantier för att skydda och säkra din personliga information. Inga dataöverföring via Internet, mobila nät, trådlös överföring eller elektronisk lagring av information kan dock garanteras till 100% säker. Observera att vi inte kan garantera säkerheten för all information som du sänder till oss, och du använder vår webbplats och ger oss din information på egen risk.
 
11. Hur är det med ändringar av sekretesspolitiken?
 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolitik utan att märka något. Alla ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter det att den reviderade integritetspolicyn och din användning av vår webbplats visar att du samtycker till den sekretesspolicy som har skickats in vid tidpunkten för användningen. Vi kommer dock inte att använda er tidigare insamlade personliga information på ett sätt som är annorlunda än vad som anges vid den tidpunkt då den samlades in utan ert samtycke. I den mån det finns en behörig domstol som är ogiltig eller inte kan verkställigheten av denna sekretessgrad ska denna bestämmelse avskiljas i den utsträckning som krävs för att återstoden ska vara giltig och vara verkställbar.
 
Tack för besöket!