Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bensen och propylenoxid, som är kända för staten Kalifornien för att orsaka cancer, och toluen, som är känt för staten Kalifornien för att orsaka fosterskador eller annan reproduktionsskada. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.