VarningDenna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bensen och propenoxid, som är kända för staten Kalifornien att orsaka cancer, och toluen, som är känt för staten Kalifornien att orsaka fosterskador eller andra reproduktiv skada. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.